Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ваня Ангелова
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: жк Бузлуджа, ул. Георги Живков 3 бл. 16 вх. А ет. 1 ап. 2 карта
Телефони: +359 886 044 827, +359 884 968 090
Email: vania_angelova67@abv.bg
asol_grej@abv.bg
Url: http://www.vania-angelova.free.bg/
Тематики
Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-619-90405
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Христова Георгиева-Ангелова Отговорно лице