Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Smart books
Адрес
Град: София  1918
Улица/квартал: жк Овча купел, ул. Ливада 14 карта
Телефони: 0897 078-761
Email: 24kvadrata@gmail.com
Url: http://www.astrocafe.info
Тематики
Астрология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7120  (Стари кодове: 978-954-92770)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марияна Антонова Добранова управител Отговорно лице
Георги Събев Лице за контакт