Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЗеСТ Прес
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Иван Вазов, ул. Димитър Манов 75 карта
Телефони: (02)953-34-30
Email: info@zest-pres.com
Url: http://www.zest-press.com
Тематики
Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-9341  (Стари кодове: 978-954-90498, 978-954-91165)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.zest-press.com
Книжарница Фирмена книжарница
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Иван Вазов, ул. Димитър Манов 75 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Зоя Христова Куюмджиева Отговорно лице