Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Махалото
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 9 вх. Б карта
Телефони: (02)981-21-88
Факс: 988-37-70
Email: mahaloto@dir.bg
Тематики
Музика, Биографии, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8338
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мария Йорданова Панчева управител Отговорно лице