Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за развитие на човешките ресурси
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 15 карта
Телефони: (02)915-50-10
Факс: (02)915-50-49
Email: hrdc@hrdc.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7077  (Стари кодове: 978-619-90005)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лора Махлелиева-Кларксън Изпълнителен директор Отговорно лице Телефони: 02 915 50 24
Факс: 02 915 50 10