Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Valeri Androvski
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: жк Красна поляна бл. 137Б карта
Email: luchs@mail.bg
Тематики
Фантастика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90534
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Валериев Андровски Отговорно лице