Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт за социална политика и социална работа
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Раковски 160 карта
Телефони: +359 2 980 31 76
Email: mila.marinova@mail.bg
Тематики
Социални грижи, социално осигуряване, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90186  (Стари кодове: 978-954-91214)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мила Александрова Маринова председател на УС Отговорно лице