Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Интермайндс Пъблишинг
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Чарлз Дарвин 4 карта
Телефони: (02)971-20-42; (02)971-22-14
Email: antoaneta@interminds.bg
Url: http://www.interminds.bg
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-954-92595
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Анева управител Отговорно лице