Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Съюз на колекционерите в България
Адрес
Град: София  1527
Улица/квартал: бул. Княз Александър Дондуков 71 карта
Телефони: +359 887 310 113
Email: office@skb.bg
Url: http://www.skb.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91542
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валери Стоилов Стефанов Отговорно лице
Виржиния Николова Лице за контакт