Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Министерство на труда и социалната политика
Адрес
Град: София  1051
Улица/квартал: Триадица 2 карта
Телефони: (02)811-94-43
Факс: (02)988-44-05
Url: http://www.mlsp.government.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92441  (Стари кодове: 978-954-90826)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Христо Проданов Директор на Фонд "Условия на труд" Лице за контакт Телефони: (02)986-53-58