Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация за европейско образование и професионална квалификация
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Яворов бл. 42 вх. А карта
Телефони: 0879 437-725
Email: l.st.ivanova@abv.bg
Url: http://euro-education.hit.bg
Тематики
Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-92841
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Людмила Стоянова Иванова управител Отговорно лице