Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Балтика 2002
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: ул. Георги Шагунов 6 карта
Телефони: +359 56 841 595
Email: baltika@abv.bg
Url: http://tangraprint.com
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7353  (Стари кодове: 978-954-91583, 978-954-8040, 978-954-92033)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Янкова Тодорова управител Отговорно лице