Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Pensoft
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: ул. Проф. Георги Златарски 12 карта
Телефони: +35928 704 281
Факс: +35928 704 282
Email: marketing@pensoft.net
layout@pensoft.net
Url: http://www.pensoft.net
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Изкуство, Геология, Зоология, Екология, Селско стопанство, Периодични издания, Енциклопедии, справочници, речници, Техника, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-642
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Славчев Лице за контакт
д-р Любомир Димитров Пенев изп. директор Отговорно лице