Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕА
Адрес
Град: Плевен  5800
Улица/квартал: ул. Сан Стефано 43 карта
Телефони: (064)800-974, 0888 321-783
Email: ea@eapleven.com
Url: http://eapleven.com
Тематики
Философия, Психология, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-450
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентина Великова директор Отговорно лице