Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ангел Валентинов Ангелов
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 36 карта
Телефони: +359 2 884 42 32
Email: valentangel@abv.bg
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90502
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангел Валентинов Ангелов Отговорно лице