Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ангел Валентинов Ангелов
Адрес
Г