Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "КХ - Критика и Хуманизъм"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 4 карта
Телефони: (02)980-02-43, 0898 566-238
Факс: (02)980-02-43
Email: kx@bsph.org
antoanetakoleva@abv.bg
Url: http://www.bsph.org/kx
Тематики
Философия, Психология, Литература, езикознание, лингвистика, Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-954-587
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Офис [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 4 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антоанета Колева директор Отговорно лице