Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Недялко Несторов
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Аксаков 3 карта
Телефони: +359 2 810 40 30
Email: n_nestorov@abv.bg
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-90681
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Недялко Мариев Несторов Отговорно лице