Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Модерно изкуство
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: бул. Васил Левски 82 А карта
Телефони: +359 877 797 697
Тематики
Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7369
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кин Стоянов управител Отговорно лице