Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мечи за приятели
Адрес
Град: София  1434
Улица/квартал: ул. Скакавец 6 карта
Телефони: +359 887 751 199
Email: mechi.bear@abv.bg
Тематики
Детско-юношеска литература, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-7289  (Стари кодове: 978-619-90160)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Владимир Николов Какачев Отговорно лице