Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев 6 карта
Телефони: +359 2 872 09 22, +359 2 979 34 49
Факс: +359 2 870 40 54
Email: aph@aph.bas.bg
Url: http://www.baspress.com
Тематики
Научно-популярна литература, Екология, Периодични издания, История, Биографии, Астрономия, Енциклопедии, справочници, речници, Медицина, Учебници, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-954-322  (Стари кодове: 978-954-430)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница "При Мамута"
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 1, на входа на Националния природонаучен музей карта
Телефони: +359 899 160 995
Книжарница АИ "Проф. Марин Дринов"
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. "Акад. Георги Бончев" бл. 6 карта
Книжарница БАН
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. 15-ти ноември 1 карта
Телефони: +359 2 987 97 86
Книжарница и информационен център - "Иван Евстратиев Гешов"
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Сердика 4 карта
Телефони: +359 2 870 45 08
Книжарница и книжна борса - Пловдив
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Филип Македонски 29 карта
Телефони: +359 32 642 533
Офис Централна книжна борса
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Акад. Георги Бончев бл. 5 карта
Телефони: +359 2 979 34 13
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Елисавета Найденова глав. ред. Отговорно лице Телефони: +359 2 871 48 86, +359 2 979 34 43
Людмила Петкова Връзки с обществеността Лице за контакт Телефони: +359 2 872 09 22, +359 2 979 34 49
Факс: +359 2 870 40 54