Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Титра
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Стара планина 3 карта
Телефони: +359 2 988 28 05
Email: sasho_ya@yahoo.com
Тематики
Филм и кинематография, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-92253  (Стари кодове: 978-954-90486)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Милков Янакиев Отговорно лице