Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ТиймТайм България
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: бул. Княз Борис I 111 ет. 7 карта
Телефони: +359 52 300 321; +359 897 525 105
Email: dimana_sotirova@teamtime.bg
Url: http://www.teamtime.bg
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90680
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Траян Трифонов управител Отговорно лице
Димана Сотирова Лице за контакт