Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сеяч 2000
Адрес
Град: София  1373
Улица/квартал: жк Западен парк ап. 4 карта
Телефони: +359 2 217 365
Тематики
Християнска религия
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-90682
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Радков Ташев Отговорно лице