Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПАМ Пъблишинг Къмпани
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Сердика 19 ет. 1 карта
Телефони: (02)983-19-57; (02)983-51-52; (02)489-69-85; (02)489-69-86
Факс: (02)983-51-52
Email: gpanev@pcw.bg
Url: http://www.pcw.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, История, Детско-юношеска литература, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-2973  (Стари кодове: 978-954-92526)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Панев Панев управител Отговорно лице