Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лалов и сие
Адрес
Град: с. Иваняне (Столична община)  1393
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 13 карта
Телефони: (02)997-53-24
Факс: (02)997-53-24
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7061
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кирил Илиев Лалов управител Отговорно лице