Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Стефанов и Сашева
Адрес
Град: Русе  7005
Улица/квартал: ул. Едуард Винтер 2 карта
Телефони: +359 988 389 366
Email: editors@stefanovandsasheva.com
profiprint.solutions@gmail.com
Url: http://www.stefanovandsasheva.com
Тематики
Обществени науки, социология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7527
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Сашева Лице за контакт
Нели Миланова Отговорно лице