Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Делова седмица Консулт
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Люлин планина 33а карта
Телефони: (02)951-58-54
Факс: (02)951-54-06
Email: sbd@bol.bg
office@kitovcenter.com
Тематики
Икономика, Периодични издания, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-91950  (Стари кодове: 978-954-91410)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юра Шишкова Отговорно лице