Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бареволюшън
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Цар Шишман 15 карта
Телефони: +359 884 010 205
Email: petra_dimitrova@me.com
Тематики
Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-91445
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Дарко Ангелески управител Отговорно лице
Петра Димитрова Лице за контакт