Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вита Рама
Адрес
Град: Несебър  8230
Улица/квартал: жк Младост бл. 58 карта
Телефони: +359 886 428 706; +359 877 966 057
Email: info@vitarama.bg
Url: http://vitarama.bg
Тематики
Философия, Здраве и красота, Хиндуизъм
Статус
Активен
Кодове 978-619-90735
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ленко Славов управител Отговорно лице