Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГЛОУБЪЛ ЛАЙТУЪРКС
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 210 карта
Email: globallightworks.com@gmail.com
Url: http://globallightworks.com
Тематики
Философия, Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7352
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ваня Иванова Николова Лице за контакт
Рени Овчарска управител Отговорно лице