Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Йордан Желязков
Адрес
Град: Русе  7001
Улица/квартал: ул. Христо Ботев 36 ап. 2 карта
Email: jjeliazkoff@gmail.com
Url: http://yzfantasy.com/
Тематики
Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90464
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://yzfantasy.com/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Йордан Евгениев Желязков Отговорно лице