Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Хеликс Прес
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Заменхоф 9 карта
Телефони: (052)684-800
Факс: (052)684-801
Email: office@helixpress.com
Url: http://www.helixpress.com
Тематики
Право, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7147  (Стари кодове: 978-954-92787)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Василев Недков управител Отговорно лице