Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
WHITE WALL MEDIA
Адрес
Град: София  1172
Улица/квартал: ул. Никола Габровски 16 карта
Телефони: 0879 885-888
Email: zmarselova@gmail.com
Тематики
Фотография
Статус
Активен
Кодове 978-619-7081
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Здравка Кръстенякова управител Отговорно лице