Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГЕЯ ЕКСПЕРТ
Адрес
Град: София  1870
Улица/квартал: жк Ботунец 2 1 ет. 6 ап. 95 карта
Телефони: (02)994-48-11
Факс: 987-11-68
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Неактивен
Кодове 978-954-91224
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Александров Йорданов д-р инж. Отговорно лице