Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство Ашур
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: жк Редута, ул. Детелин Войвода 23 ап. 20 карта
Телефони: +359 899 173 381
Email: office@ashur.bg
Url: http://www.ashur.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7357
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Пламенов Драгов Отговорно лице