Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДИОС
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Св. Троица бл. 317 А вх. В карта
Телефони: (02)928-26-17
Email: tosho_sp@mail.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Фолклор и етнология, История, Нумизматика, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8405
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
ст.н.с. д-р Тошо Спиридонов председател Отговорно лице