Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Николай Петров
Адрес
Град: София  1517
Улица/квартал: ул. Мими Балканска 60 А карта
Телефони: +359 898 626 260
Email: nikolay.h.petrov@gmail.com
Тематики
Фолклор и етнология, Фантастика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7591
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Христов Петров Отговорно лице