Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Буквите
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Юрий Гагарин 50 ап. 25 карта
Телефони: 0898 331-899
Email: bogdanov@bukvite.bg
publishing@bukvite.bg
Url: http://www.bukvite.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Периодични издания, Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-154  (Стари кодове: 978-954-9375)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Василев Богданов председател Отговорно лице