Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация UP WITH DOWN
Адрес
Град: Пловдив  4013
Улица/квартал: карта
Телефони: +359 876 775 407
Email: upwithdownbg@gmail.com
Url: http://www.upwithdown.bg
Тематики
Психология, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-7578
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.nadko.net
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.upwithdown.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Павлова Тодорова Отговорно лице