Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Андрал
Адрес
Град: София  1379
Улица/квартал: жк Сердика бл. 14 карта
Телефони: +359 2 920 36 64
Email: ssavchev@abv.bg
Тематики
Поезия, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-91495  (Стари кодове: 978-954-90295)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Савчо Йорданов Димитров председател на УС Отговорно лице