Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
One Network Services
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Цар Освободител 12 карта
Телефони: +359 884 269 289
Email: veska.ignatov@rarenr.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90326
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веска Игнатов управител Отговорно лице