Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Фабриката"
Адрес
Град: Габрово  5300
Улица/квартал: ул. Стефана Богдан Генчева 25 карта
Телефони: +359 878 807 591
Email: fabrikata@gmail.com
Url: http://www.fabrikata.eu
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Занаяти
Статус
Активен
Кодове 978-619-90527
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мариана Проданова председател на УС Отговорно лице