Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Дионис
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов бл. 2 ет. 1 карта
Телефони: (02)943-01-08
Email: dioniss@abv.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници за средни специални учебни заведения и техникуми, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-954-2921  (Стари кодове: 978-954-8496)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Димитров Марин Отговорно лице