Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГРАФИКС АРТ
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: жк Гео Милив, ул. Лидице 31 ет. 4 ап. 11 карта
Телефони: +359 888 203 345
Email: office@graphics-art.com
Url: http://www.paperworld-bg.com
Тематики
Детско-юношеска литература, Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-619-7114
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгений Дяков Лице за контакт