Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Турски културен център "XXI век"
Адрес
Град: София  1632
Улица/квартал: жк Овча купел 1 бл. 525 карта
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90157
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Сабри Ибрахимов (Алагьоз) председател на УС Отговорно лице