Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Илияна Стефанова Николова-Шмидт
Адрес
Град: Дулово  7650
Улица/квартал: ул. Стефан Караджа 14 карта
Телефони: +359 876 543 772
Email: iliyananik@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91031
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илияна Стефанова Николова-Шмидт Отговорно лице