Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Еър груп 2000
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 34 А вх. Б ет. 3 ап. 19 карта
Телефони: (02)974-51-28, 0888 232-345
Факс: (02)974-51-28
Email: airgroup2000@abv.bg
airgroup2000@dir.bg
Url: http://www.airgroup2000.com
Тематики
Периодични издания, Военно дело, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-752
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Росен Калудов Панчелиев Отговорно лице
Калоян Панчелиев Лице за контакт Телефони: 0888 925-986