Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПИК
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Теодор Светослав 17 карта
П.К.: 81
Телефони: (062)621-783; (062)628-374
Email: pic@vali.bg
Тематики
Икономика, Литература, езикознание, лингвистика, Фолклор и етнология, Християнска религия, Поезия, История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-736  (Стари кодове: 978-954-8258)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бойка Николова Мутафчиева Отговорно лице