Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Факел
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Братя Миладинови 38 карта
Телефони: (02)989-04-09
Email: a.leonidov@mail.bg
Тематики
Поезия, История, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-411
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румен Леонидов Отговорно лице