Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Русенски университет"
Адрес
Град: Русе  7017
Улица/квартал: ул. Студентска 8 карта
Телефони: +359 82 888 471
Email: vstojanov@uni-ruse.bg
dimova@uni-ruse.bg
Url: http://uni-ruse.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Учебници за ВУЗ, Техника, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-712
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. д-р инж. Валентин Стоянов директор УС Лице за контакт
проф. д-р Велизара Пенчева ректор Отговорно лице
Мирела Димова гл. инспектор Лице за контакт